SANAYİDE PERLİT


Sanayide Genleşmiş Perlit Kullanımı

1. Tankların Isı İzolasyonunda

Düşük sıcaklıklarda (-270 oC’a kadar) sıvılaştırılmış bütün gazların, çift cidarlı tanklarda sıvılaştırma sıcaklığında muhafazası, ısı iletkenlik değeri çok düşük olan perlit ile mümkündür.

Rutubetsiz, bozulmaz, yanmaz ve ucuz olan bu malzeme tankın çift cidarı arasına atmosfer basıncında veya vakum altında serbestçe doldurulur.

2. Fırınların ve Sistemlerin Isı İzolasyonunda

Çalışma ortamı maksimum +1050 oC’ye kadar olan fırınlarda dış ortamla ısı alışverişini (ısı kaybını) önlemede perlit kullanılmaktadır.

Fırın dış yüzeyine (çift cidar arasına) serbest dolgu yapılır.

3. Tuğla İmalatında

Çalışma ortamı maksimum +1050 oC’ye kadar olan kazan, tavlama-dövme, ısıl işlem ve ergitme ocaklarında kullanılan tuğlaların üretiminde katkı maddesi olarak perlit kullanılır.

Perlitin kil veya kalsiyum silikat çimentosu ile bağlanmasıyla üretilen refrakter blok ve tuğlalar hafif olduğu gibi yüksek oranda yalıtım sağlarlar. Dolayısıyla yakıt tasarrufu yaparlar.

4. Döküm Sanayiinde

Perlit döküm kumuna katkı maddesi olarak kullanılır. Demir-Çelik dökümlerinde döküm kumuna hacimce %8-12, diğer malzemelerin dökümünde ise %20-30 oranında katılır.

Perlitin dökümcülükte sağlayacağı faydalar:

Metalin ağır ağır ve dengeli soğumasını sağladığından anormal yüzey gerilimlerini önler.
Döküm esnasında yanmaz, gaz çıkarmaz ve metal ile reaksiyona girmez.
Döküm esnasında oluşan gazların, bünyesindeki boşluk ve kanallar vasıtasıyla çıkışına izin verir.
Temiz, sağlam, kaliteli ve verimli döküm elde edilir.
Döküm hatalarını asgariye indirdiğinden, ürünün temizlenme zamanını ve işçiliği azaltır.

© Her Hakkı Saklıdır 2008 Perlit - Tokyap Perlit